Vi rådgiver virksomheder i samfundsansvar

om responsible assets

Den korteste vej fra holdning til handling

Responsible Assets gør noget ved det: Vi hjælper virksomheder, organisationer og offentlige institutioner med at finde den bedste vej fra ord og ønsker til konkrete handlinger og forandring. Kun gennem dialog, partnerskaber og netværk kan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner finde holdbare løsninger på de nye krav, der møder dem.

Responsible Assets er grundlagt af Tine Lange, der gennem de sidste 25 år har hjulpet virksomheder, organisationer og brancher med at flytte sig i en mere samfundsansvarlig retning.  

Responsible Assets samarbejder med en række af markedets bedste konsulenter. Vi holder til i arbejdsfællesskabet Kolab sammen med flere af vores samarbejdspartnere. Responsible Assets er desuden partner i CSR Advisors Denmark.

Siden 2017 har kommunikationsrådgiver Trine Beckett været associeret partner i virksomheden.

Læs mere om Responsible Assets

Ydelser

Responsible Assets hjælper virksomheder, brancheorganisationer og foreninger med at gøre samfundsansvar og bæredygtighed praktisk og konkret. Det gør vi gennem rådgivning, analyse, etablering af innovative netværk og kommunikation. Vores arbejde bygger på 25 års erfaring med og tro på, at implementering af samfundsansvar og bæredygtighed skaber stærke fremsynede organisationer.

Læs mere

Ydelser

ydelse

Rådgivning og strategi

-

Vi hjælper med at finde de løsninger, der passer bedst til den enkelte virksomheds ambition og risiko. Vi udvikler politikker og code of conduct, indsatsområder og konkrete aktiviteter, målepunkter og dataindsamling. Alt sammen i tæt dialog med virksomhedens ledelse og ansvarlige på området.

ydelse

Analyse

-

Vi gennemfører analyser og udarbejder rapporter/magasiner/artikler, der kaster lys over den omverden, samfundsansvarlige virksomheder handler i. Herunder analyse af best practice, konkurrenter, interessentperspektiver og politiske rammevilkår.

ydelse

Netværk og innovation

-

Nye dagsordner – som f.eks. cirkulær økonomi – kan med fordel udvikles og modnes i netværk eller projekter mellem virksomheder, forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og myndigheder. Det giver alle parter mulighed for at få afgørende ny viden, nye forretningspartnere – og mulighed for i fællesskab at påvirke rammeforhold for deres branche. Responsible Assets er både med til at skabe og drive netværk og partnerskaber.

ydelse

Kommunikation

-

Effekten af virksomheders samfundsansvar og bæredygtighed kan mangedobles, hvis det kommunikeres præcist, relevant – og til de rigtige. Både indadtil i virksomheden, til dens interessenter og til offentligheden: Gennem årsrapporter, på virksomhedens egen hjemmeside, via sociale medier eller i fag- og dagspressen. Vi hjælper med det hele.

Projekter

Projekter med handling – for kunder med holdning

Responsible Assets arbejder for virksomheder og organisationer, der ønsker at skabe forandring – hos sig selv, i deres branche og i deres omverden.

Her får du et indblik i en række af de opgaver, vi har løst for – og i samarbejde med – vores kunder.

Gå til projektoversigt

Udvikling af community for Videns Center for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB)

Ved indgangen af 2022 blev Responsible Assets tilknyttet VCØB, der drives af Teknologisk Institut, med det formål, at udvikle et community af virksomheder der arbejder med cirkulær økonomi i byggeriet.

Læs mere

Flere projekter

Kontakt

Nysgerrig? Så ring eller skriv.
Vi byder gerne på en kop kaffe.

Nysgerrig? Så ring eller skriv. Vi byder gerne på en kop kaffe.

Responsible Assets
Frederiksgade 9, st. th.
1265 København K

Telefon:
Email:

+45 4229 4000
tine.lange@responsible-assets.com

Send en email