Tilbage til oversigt
Tilbage
Næste projekt
Heading

Metroselskabets Klimaaftryk

Metroselskabet ønskede i 2019 at videreudvikle dokumentationen af sitmiljø- og klimaaftryk. Responsible Assets bistod i arbejdet med analyse ogoplæg til strategi.

Læs mere

Arbejdet omfattede:

- at afdække, hvad sammenlignelige virksomheder dokumenterer. Det vil sige en analyse af, hvilke miljø- og klimadata lignende infrastrukturvirksomheder benytter sig i deres afrapportering, samt hvilke initiativer de har i gang til at forbedre miljø og mindste co2 aftrykket

- at analyse af Metroselskabets risikoeksponering. Det vil sige at afdække, hvor de væsentlige risici ligger for en virksomhed som Metroselskabet. Herunder hvilke dele af risikoeksponeringen, som virksomheden har henholdsvis direkte og indirekte kontrol over.

- at identificere Metroselskabets behov for dokumentation. Det vil sige at udpege, hvilke parametre der er afgørende at måle – i lyset af risikoanalysen og analysen af sammenlignelige virksomheder.

- at gennemgå de data, virksomheden allerede lå inde med. Det vil sige at afdække, hvilke af virksomhedens egne data som kan bruges i forbindelse med dokumentation af miljø- og klimaaftrykket.

Arbejdet fandt sted i tæt samarbejde med Metroselskabets mange specialister.

No items found.

Flere projekter